Tel.: +420 733 640 964 | Stránky školy | Stránky oborů | Administrace
novinky

prázdniny

Po celou dobu prázdnin bude naše cukrárna otevřená. Pojďte ochutnat naše úžasné zákusky s lahodnou kávou. Otevírací doba cukrárny od ...

Velikonoce

Vyhlašujeme soutěž pro žáky oboru cukrář v pečení beránka. Informace na z1a. Přeji krásné pečení....

Velikonoce

Velikonoce 2020. Do 27. 3. 2020 si můžete objednat velikonočního beránka. Záloha na beránka 50 Kč. Výdej beránků v naší školní cukrá...


všechny novinky

Historie cukrářského řemesla

Již před naším letopočtem se vyráběly cukrovinky. Nejdříve ze sladké šťávy rostlin a medu. Počátkem našeho letopočtu potom z cukru třtinového. V 19. Století se rozvíjí výroba cukru řepného a do tohoto období spadá velký rozvoj cukrářského řemesla u nás – vyrábějí se cukrářské výrobky v dnešním slova smyslu.

poznatky a zkušenosti z celého světa

Naše škola zahajuje výuku v září roku 1889. Cukrářská výroba se učí od roku 1995. Do dnešní doby se v tomto oboru vyučilo 153 vesměs studentek. Z toho jen 14 studentů. Dá se říci, že již od začátku se cukrářství vyvíjelo také uměleckým směrem. Ve středověku u francouzských a ruských dvorů zejména královských, byli vrchní kuchmistři asi ve stejné hodnostní třídě jako ministři. A jejich cukráři zaujímali vyšší stavovské postavení, protože jejich výtvory byly vrcholnou ozdobou slavnostních jídelních stolů. Střed obrovských tabulí zaujímala velká monumentální díla, dočteme se o cukrových krocanech, labutích, pávech….

U nás se vývoj uměleckého cukrářství v letech 1948-1989 téměř zastavil. O to rychleji se nyní snažíme získávat nové e poskromnu z důvodu, že je cukrařina spojena spíše s jemnou prácí zdobení a modelování. Bohužel i s nízkými platy.

Pokud mám jednoduchým způsobem popsat cukrařinu je to sladké řemeslo, které je součástí gastronomie. Vrchol kulinářských oslav, svateb, narozenin či jiné významné události. Každý výrobek ať už je maličký (mini dezerty) nebo větší (dorty) projde několikrát pod rukama cukráře. Lidé si spojují cukrařinu s věnečky, větrníky, dortem se svíčkou. Cukrařina je ale mnohem rozmanitější. Za posledních dvacet let ušla mílové kroky v technologiích, nových surovinách, polotovarech a v racionalizaci výroby.

Hlavní dovozce gastro skla na dezerty a zmrzlinu.